Αυξητική μαστών

Η  αυξητική του μαστού είναι μία επέμβαση που περιλαμβάνει τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης μαστών για την αύξηση του μεγέθους. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης  να αποκαταστήσει τον όγκο του μαστού που χάθηκε μετά την μείωση του βάρους ή την εγκυμοσύνη ή να βελτιώσει την φυσική ασυμμετρία του μεγέθους του στήθους. Η επέμβαση αυτή βελτιώνει την εικόνα και την αυτοπεποίθησή σας.

Τα ενθέματα στήθους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επανόρθωση του μαστού μετά από μαστεκτομή ή τραυματισμό. Η αύξηση του μαστού δεν διορθώνει σοβαρά πεσμένα στήθη. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητη η ανόρθωση του μαστού συνδυαστικά με την αυξητική επέμβαση.

Διαδικασία

Ο πλαστικός χειρουργός πριν ξεκινήσει την επέμβαση σχεδιάζει πάνω στο θώρακα τα σημεία εκείνα όπου θα πραγματοποιήσει την επέμβαση. Η αναισθησία είναι σχεδόν πάντα γενική, η οποία θεωρείται η πιο ασφαλής αναισθησία για την επέμβαση αυτή.

Ξεκινώντας την επέμβαση ο γιατρός κάνει μία μικρή τομή με  μήκος περίπου τέσσερα με πέντε εκατοστά , συνήθως στην υπομάστιο ή στη θηλή και σπανιότερα στη μασχάλη όπου είναι τα  σημεία πρόσβασης για τη συγκεκριμένη επέμβαση. Εφόσον γίνει η τομή, ο χειρούργος περνάει κάτω από τον αδένα ή μέσα από αυτόν για το επίπεδο της τοποθέτησης, δημιουργώντας μία θήκη η οποία μπορεί να είναι κάτω ή άνω από τον θωρακικό μυ. Επίσης σύνθετες τεχνικές τοποθέτησης του ενθέματος  είναι   κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυός ή τεχνική διπλού πλάνου (μερικώς κάτω από το μυ) ,οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα. Είτε είναι κάτω είτε άνω του θωρακικού μυός, οι θήκες πρέπει να είναι ίσες και ανάλογες στους δύο μαστούς ώστε να τοποθετηθούν τα ενθέματα και να είναι ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του μαστού χωρίς να επηρεάζεται η σωστή θέση της θηλής.