Μη Επεμβατική Βλεφαροπλαστική με Λέιζερ

Η μη επεμβατική βλεφαροπλαστική, δεν χρησιμοποιεί νυστέρι για την αφαίρεση της περίσσειας του δέρματος αλλά ούτε ράμματα. Δεν γίνεται τομή, ούτε αφαίρεση του επιπλέον δέρματος και του λίπους, ούτε τροποποίηση των μυών των βλεφάρων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι με λέιζερ ερβίου (laser erbium)  ή με λέιζερ διοξειδίου (laser CO2)  και επίσης με την μέθοδο της εξάχνωσης όπου είναι νέα τεχνολογία (plasma radiofrequency). Η διαδικασία εφαρμόζεται σε πτυχές βλεφάρων και περιοφθαλμικές  ρυτίδες ανάλογα με τις ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόβλημα του καθενός. Η κάθε συνεδρία διαρκεί πέντε λεπτά και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες την ίδια μέρα. Απαραίτητο η χρήση αντηλιακής  προστασίας στην περιοχή, μετά την συνεδρία. Η μη επεμβατική βλεφαροπλαστική είναι αποτελεσματική τεχνική στις περιπτώσεις με ήπια χαλάρωση.